Curcumin Araştırma Sonuçları

dr. ünal vural
Op. Dr. Ünal VURAL
Genel Cerrahi Uzmanı
 
ZERDEÇAL MUCİZESİ
Zerdeçalın klasik olarak bilinen iyileştirici özellikleri, mide salgısı, bağırsak hareketleri ve safra asitlerinin karaciğerde yapımını artırıcı ve ağrı giderici etkileridir. Yapılan yeni bilimsel araştırmalar ile bahsedilen klasik iyileştirici nitelikleri yanında curcuminin özellikle bazı yaygın kanser türlerine karşı önemli tıbbi etkileri olduğu kanıtlanmıştır. Devamı...
 
KOLOREKTAL KANSERLER
Curcumin, yüzyıllardan beri geleneksel Hint tıbbında anti-inflamatuar ve antikanserojenik özellikleri dolayısıyla kullanılmaktadır. Bir çok araştırmacı grup tarafından curcuminin aralarında kolorektal kanserler başta olmak üzere bulunduğu çeşitli kanser türlerinde iyi ve güvenilir bir tedavi edici madde olabileceği konusunda parlak gelecekler vaat eden araştırmalar yapılmıştır. Devamı...
 
Zerdeçal'ın Etken Maddesi Curcumin Araştırmaları; Prostat Kanseri, Alzheimer, Kemoterapi, Kanser Metastasları, Diabet, Ülser, Hepatit B, Enfeksiyon Hastalıkları, Antimikrobiyal, Sperm, Katarakt Sorunu, Stres ve Safra sorunları için yapılan akademik çalışmalar...

 • Kurkumin ve Kanser; Asırlık bitkinin canlı hücreler ve yaşlılarda kanserle savaşı

 •   Çok çeşitli iltihapların tedavisinde yüzyıllardır kullanılan zerdeçal'dan elde edilen kurkuminin üzerinde yapılan bilimsel çalışmalar neticelenmektedir.Kurkuminin hücre yapısının düzenlenmesine yardımcı olarak, hücre parçalanmasını engellemesi ve negatif hücre sinyallerine engel olması nedeni ile metastaza karşı olumlu etkileri klinik çalışmalarda gösterilmiştir.

  Kurkumin aktivitesinin Lösemi-lenfoma,gastrointestinal sistemi kanserleri,genitoüriner sistem kanserleri, meme kanseri,over kanseri,baş-boyun kanseri,akciğer kanseri ,melonom,nörolojik kanserler de etkili olduğu çalışmalarda ortaya çıkarılmıştır.


  Preatha Anand.,Chitra Sundorom.,Sonio Jhuroni.,Ajaikumar B.,Bharat B.Aggarwal,in cancer letters. 2008,vol;267 (1)

 • Egzotik bir baharat olan kurkuminde antikanser drog etkisi

 •   Geleneksel kemoterapide oluşan yan etkilerin bitkilerdeki bazı fitokimyasallar tarafından önlenebileceği bu çalışmalarda gösterilmiştir.

  Faz 1 klinik çalışmalarında zerdeçaldan elde edilen kurkuminin gelecek için faydalı ve güvenli olduğu özellikle hücre döngüsünün bozulduğu kanser türlerinde önemli iyileştirici rol oynadığı saptanmıştır. Bu faz çalışmalarında kurkuminin insanlarda oluşan çeşitli hastalıklara karşı teröpatik etki (iyileştirici tedavi) göstermiştir. Kanser,kardiyovaskuler hastalıklar,diyabet, artrit ve nörolojik hastalıklarda kurkuminin çok yararlı olduğu saptanmıştır.

  Kurkumin tek başına veya kombine edildiğinde hücre ölümünü engellediği ve hücre yapısının iyileşmesini sağladığı özellikle gastointestinal tümörlerde yararlı olmuştur.

  Kurkumin gastrointestinal sistem ve kolerektal kanserlerde ölüm oranını çok fazla düşürmüştür.


  Gaurısankar Sa.,Tanya Das.,Shuvamay Bonerjee.,Division of Molekuler Medicine,Bose İnstıtute Ameen Journal Medicine Sciences,2010,vol;3

   
 • Sitotoksik etkisinden ve protein profilinden yaralanılarak zerdeçalın prostat kanseri üzerine etkisi
 •   Zerdeçalın kuru tozu etilasetat ile extre edilerek elde edilen ekstre metastatik prostat kanseri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Zerdeçal ekstresinin proteimik profili ve sitotoksik etkisi ile DNA üzerinde protein düzenini sağlayarak ve proteinlerin hücreler üzerindedeki kontrolsuz bölünmesini engelleyerek prostat kanseri de tedavi edsici etkisi olduğu saptanmıştır.


  KurapatiV.K.Rao.,Nawsal M.Boukli.,Thangavel Samikkanu.,Luıs A.Cobano.College of Medicine Florida İnternational Üniversity Miami,Florida 33199.,USA Open proteimi Joutnal.2011

   
 • Boyun skuamöz hücreli kanserde zerdeçalden elde edilen kurkuminin antikanser etkisi

 •   Baş-boyun skuamöz hücreli karsinom dünya çapında en sık görülen 6. kanser tipidir.Tedavisi; cerrahi,platin bazlı kemoterapi ve radyosyon onkolojisidir.Bütün bunların hepsi hastada büyük yıkıntı ve bu tedavilerin sırasında aşırı yan etkiye vede yeni oluşabilen hastalıklara neden olur.

  Bu aşamada kurkumin in vitro ve in vivo çalışmalarda bu tür kanserlerde oluşan tüm bu kötü etkileri azalttığı hatta bazı vakalarda tamamen ortadan kaldırdığı gösterilmiştir.Ayrıca yüksek oranda tedavi edici etkiside saptanmıştır.


  Available By; Wilkan R.,Veena M.S.,Wang M.B., Srivatsan E.S., Moleculer cancer (mol. cancer) 2011 Feb.07 vol;10 Journal article,Biomed central.

   
 • Kurkuminotlerin hafıza güçlendirici ve asetilkolinesteraz (AChE) inhibitörü aktivitesi

 •   Zerdeçalın alzheimer hastalığına faydalı olduğu düşünülmektedir.Bu çalışmada kurkumin ve kurkuminoitlerin asetilkolinesteraz(AChE) enzimini inhibe edici ve hafızayı(bellek) artırıcı etkisi araştırılmıştır.

  AChE inhibitör aktivitesinin ın vitro ve ex vivo model sıçanlarda hafızayı artırıcı etkisini Morris su labirenti testi ile denemiştir.kurkuminotlerin AChE inhibitör etkisinin olduğu ayrıca hafızayı artırıcı özellikleri bulunmuştur. Sonuç olarak zerdeçalden elde edilen kurkumin ve kurkuminotlerin alzheimer tedavisinde yararlı olabileceği açıklanmıştır.  Tauqeer Ahmed., Anwarrul Hassan.,Gilani, İn Pharmacology, Biochemistry and Behavior.,2009,91 (4)

   
 • Kurkumin ve türevlerini alzheimer aktivitesi
 •   Beta-amiloid ile indüklenen oksidatif stres, Alzheimer hasatalığındaki nöronal hücre ölümünün güçlü bir nedenidir. Zerdeçal içerdiği üç farklı kurkumin analoğunun antıoksidan aktivitesi ile hücreleri beta- amiloid etkisinden koruyarak alzheimer hastalığının önlenmesinde yararlı olarak kullanılabileceği açıklanmıştır.


  Kım D.,Park S.,Kım J., Neuroscience Letters, 2001,303;57-61

   
 • Curcuma longa ekstresinin antioksidan,antiinflamatuar,hipoglisemik ve lipit düşürücü etkilerinin araştırılması

 •   Bu çalışmada zerdeçal ekstresinin antienflamatuar,antioksidan,hipoglisemik ve lipit düşürücü etkileri araştırılmıştır.

  Yüksek yağ diyeti ile indüklenmiş canlı denekler iki gruba ayrılmış ve bu grublardan birine saptanmış dozlarda ekstre verilmiştir.Ekstreye verilen grupta zerdeçalin antioksidan aktivitesinden kaynaklanan yüksek radikal süpürücü etkisi ile LDL'nin oksidasyonuna ve fruktozun neden olduğu glikasyona karşı güçlü bir inhibitör etki göstermiştir. Sonuç olarak zerdeçal ekstresi kuvvetli antioksidan aktivitesi sayesinde glukasyonu önlediği,LDL' yi düşürdüğü dolayısıyla atheroskleroz riskini azalttığı açıklanmıştır.


  S. Kubra.,I.Rattah.,Rao L.,Jagon Mohan., 'Journal of food science' Aug 2010 vol 75

   
 • Kurkumin ve kurkuminoit üzerinde antioksidan etki çalışmaları

 •   Doğal bir polifenol olan kurkumin antioksidan etkileri insan kırmızı kan hücreleri ve membranlarında test edilmiştir. sonuç olarak kurkuminin oksidatif hasarı engeleyerek yarar sağladığı gözlemlenmiştir.


  Grinberg L.N., Shalev O.,Tonnesen H.H.,Rachmilewitz E.A., 'İnternational Journal of Pharmaceutics ' 1996,132; 251-257

   
 • İnsan kanser hücreleri üzerinde kurkumin vekateşini sinerjik etkisi

 • inflamasyon

    Bu çalışmada zerdeçal köklerinden elde edilen kurkumin ve yeşil çaydan elde edilen polifenolik bir bileşik olan kateşin birlikte kullanılmıştır. Kurkumin ve kateşinin sinerjik antikanser etkisi ile kolon kanseri,larenks (gırtlak), hücreleri üzerindeki kanser hücrelerinin büyümesi engellenmiştir. Daha sonra bu etkinin kurkuminin DNA bozulumunu ve parçalanmasını engelleyerek gösterdiği açıklanmıştır.


  Manikanda,R.,Beulaja M.,Sellamuthu S.,Dinesh D.,Probhu D.,Babu G., Microscopy Research and Technique., Feb . 2012,Vol;75

   
 • Kurkuminin antioksidan ve antitümör etkilerinin araştırılması

 •   Zerdeçalden elde edilen kurkumin üzerindeki klinik çalışmalarda antioksidan ve antitümör aktivite tespit edilmiştir. Bu etkilere dayanarak İnsan kanser hücreleri üzerine yapılan deneylerde kurkuminin kolon kanseri hücrelerinin yayılmasını ve çoğalmasını engellediği saptanmış ve onaylanmıştır.


  Valentina Basile., Erika Ferrari., Sandra Lazzori.,Silvia Belluti.,Carol İmbriana., İn Biochemical Pharmacology., 2009 , 78(10)

   
 • Kurkuminin insan lösemi hücreleri üzerine antikanser etkisi

 •   Yapılan tüm klinik çalışmalarda kurkuminin özellikle lösemi hücrelerinde gelecek vaat eden doğal bir antikanser ajanı olartak onaylanmıştır. Kurkuminin bu hücrelerin çoğalmasını önleyarek ölüm riskini azalttığı tespit edilmiştir.


  Jie Chen., Guiying Wang.,Libing Wang.,Jiohang Kang., İn European Journal of Pharmaceutical Sciences, 2010,41(2)., Department of Hematology.

   
 • İnsan Kondrasarkom ( yumuşak doku Tümörü) hücrelerinde kurkuminin antikansewr aktivitesi

 •   Bu çalışmada insan kondrosarkom hücrelerinde (kıkırdak yumuşak doku Tümörü) kurkuminin antikanser etkileri araştırılmıştır. Değişik hayvanlara 21 gün süreyle kurkumin ekstresi verilmiş ve sonuçları araştırılmıştır. toplanan veriler incelendiğinde tümör hacminin % 60 azaldığı görülmüştür.

  Kandrosarkomun kemoterapiye cevap vermeyen kötü pragnozlu bir yumuşak doku tümörü olarak bilinir. Dolayısıyla bu çalışma sonucunda kurkuminin, kandrosarkom tedavisinde yeni bir antikanser ajan olarak onaylanmıştır.


  Hsiang-ping Lee.,Te-Mao Li., Jung- Ying Tsao.,Yi-C hın Fang., İn İnternatıonal İmmunopharmacology. June 2012, 13(2)

   
 • Curcuma longa ekstresi nin kolagog aktivitesi

 •   Kolagog aktivite hem uçucu yağ hem de pigmentin safra salgılanmasını uyarmasına bağlanmaktadır.

  Sodyum kurkuminatın köpeklerde 24 mg/kg dozda i.v uygulandığında kan basıncı ve solunumda hissedilir bir rahatsızlık oluşturmadan, safra akış oranını iki katına çıkarmıştır. Kolagog etkisinin yanı sıra kurkuminatın safra kesesi kasının kasılmalarını uyardığı yani safra kesesinin boşaltılmasını sağladığı kaydedilmiştir.Bu maddenin toksisitesi de çok düşüktür.


  Watt.J.M. Mrdicanal and poisonous Plants of Southerm and Eastern Africa Eand S.Livingstne LTD. Edinburg and London 1962

   
 • Curcuma longa tozu nun antienflamatuar etkisi

 •   Antienflamatuar ajan olarak toz haline getirilip öğütülmüş curcuma longa ıhlamur ile kombine edilerek kulanılmıştır.Çeşitli canlı deneklerde antienflamatuar aktivite kontrol edilmiştir ve saptanan antienflamatuar etkinin karregenan ödeminde kortizon kadar güçlü olduğu vurgulanmıştır.


  Mills S. Bone k., Principles and Practice of Phytoterapy modern herbal medicine, from British Library 2000, 569-580

   
 • Kurkumin ve türevlerinin koroner arter düz kas hücreleri ve fagositler üzerine antienflamatuar etkisi

 •   Koroner stent uygulamasının majör komplikasyonu restenozdur (tekrar tıkanma) ve buna sıklıkla düz kas hücre çoğalması ve enflamatuar reaksiyonları devam eder.Kurkumin antienflamatuar ve antiproliferatif özelliklere sahip olduğundan stent restenozunu nu azaltacağı öngörülmüştür.Bunu doğrulamak için kurkumin salınımlı PLLA (poli 1 laktik asit) filmleri olan kurkumin poli 1 laktik asit (C-PLLA) üretilmiş,antienflamatuar ve antiproliferatif özellikleri insan koroner arter düz kas hücre kültürü sistemlerinde peritonal fagosit kullanılarak test edilmiştir. Kurkumin ilavesinin C-PLLA filmleri üzerinde fagosit toplanmasını ve aktivasyonunu düşürdüğü görülmüştür. Kurkumin antioksidan,antienflamatuar ve antiproliferatif faktörlerin etkilerini artırmıştır.

  Sonuçta,kurkumin bu etkisini mitojen ile aktive edilmiş protein kinaz yolağı ile göstererek hücre fonksiyonunu ve genlerini düzenlediği şeklinde açıklanmıştır.


  Nyugen K.T.,Shaıkh N., Shukla K.P.,Su S.H.,Eberhart C.,Tang L., ' molecular responses of vascular smooth muscle cells and phagocytes to curcumineluting bioresorbable stent materials' Biomaterials 2004, 25 5333-5346

   
 • Curcuma longa ekstresinin plazma glucosu ve insülin üzerine etkisinin araştırılması

 •   14 sağlıklı gönüllü insan (7 erkek,7 kadın) üzerinde araştırmalar yapılmıştır.Oral yoldan 6 g. c.longa ekstresi belirli günlerde verilmiş ve belirli zaman aralıklarında inslin düzeyleri kontrol edilmiştir. Curcuma longa ekstresi verilen bu insan gruplarında tokluk insülin düzeylerinin artmış olduğu gözlemlenmiştir. Bunun sonucu olarak C.LONGA EKSTRESİNİN İNSANLARDA İNSÜLİN SALINIMI ÜZERİNE OLUMLU ETKİLERİNİN OLDUĞU BİLİMSEL OLARAK AÇIKLANMIŞTIR.


  Wickenberg J.,İngemansson SL.,Hlebowicz D., ' Nutrıtıon Journal ' (Nutr. J.) oct.2010,12, ISSN ;1475-2891

   
 • Curcuma longa L. ekstresinin Hepatit B virüsü üzerine etkilerinin araştırılması

 •   Sulu ekstresi hazırlanan c. longa 'nın HBV genomları ihtiva eden hücreler üzerinde Hep G HBV replikasyon karşı antiviral aktivitesi üzerinden analiz edilmiştir. Ekstrenin bu hücreler üzerindse Hep G ve Hbs AG salgılanmasını bastırarak, HBV replikasyonunu inhibe etmiş ve HBV üretimini bu yolla bastırması nedeni ile HBV RNA düzeylerini normal seviyelere getirmiştir. Ayrıca c. longa ekstresi karaciğer hücreleri üzerinde herhangi bir toksik etki yaratmamıştır. By veriler c.longa ekstresinin P53 protein seviyesini artırarak HBV replikasyonu bastırmış ve HBV enfeksiyonunun sebep olduğu karaciğer hastalarında güvenli bir şekilde kullanılabileceği açıklanmıştır.


  Hye Jin Kim., Hwa Seungyoo.,Yin Kim.,Mijee Kim.,Yaungsoo Kim.Jeang Keun ahn., ' In Journal of Etnopharmacy ' 2009.124(2)

   
 • Dietinil-trozamin ile indüklenerek karaciğer enflamasyonu ve hiperplazisi oluşturulan sıçanlarda kurkuminin etkisinin araştırılması

 •   Bu çalışmada sıçanlara 200 mg/kg ve 600 mg/kg dozlarda oral olarak verilen kurkuminin , dietinil-trozamin ile indüklenen karaciğer enflamasyonu ve hiperplazisinde etkin bir biçimde baskılama yaptığı histopatolojik muayene ile kanıtlanmıştır.İnsan hepatoselüler karsinomasının gelişiminin ağırlıklı olarak virüs ,bakteri ve kimyasal kaynaklı olduğu bilinmektedir. Yapılan çalışmanın sonuçlarına göre insan hepatoselüler karsinomasının önlenmesinde KURKUMİN GÜÇLÜ BİR ROLU OLDUĞUNU ORTAYA KOYMUŞTUR.


  Chuang S.,Cheng A.,Kuo J., ' Food and Chemical Toxicology ' 2000 , 38 ; 991-995

   
 • Diyabetik olmayan ve streptozotosin ile diyabetik yapılan sıçanlarda kurkumin aktivitesi araştırılması

 • diabet

    Streptozotozin ile indüklenen sıçanlarda bis kurkumin oksavanadyum kompleksi (BCOV) 'nin kan glıkoz seviyeleri,serum lipid seviyeleri,kan basıncı ve vasculer cevaplılık üzerine etkileri araştırılmış ve vanadil sülfatla kıyaslanmıştır.Sonuç olarak bu çalışma; BCOV'nin antidiyabetik ve hipolipidemik etkinliği ve diyabet ile bağlantılı kardiovaskuler komplikasyonları düzelltiğini ortaya koymuştur.


  Majithıya J.B., Balaraman R.,Gırıdhar R.,Yadav M.R., 'Journal of Trace Elements in Medicine and Biology' 2005, 18; 211-217

   
 • Kurkumin inhibitör etkisinin NF-kB aktivitesine ve deneysel steatohepatitte etkisinin fareler üzerinde araştırılması

 • inlamatuar

    Oksidatif stres,alkolle ilişkisi bulunmayan steatohepatitin belirleyici bir niteliği iken,oksidatif stres ve enflamatuar birikimi arasındaki bağlantı ispat edilmeye ihtiyaç duyulmaktadır.NF-kB nin ve enflamatuar birikimdeki rolü deneysel steatohepatitte analiz edilmiştir. Fareler metionin ve kolin yetersizliği(MCY) oluşturacak şekilde beslenmiş ve kurkumin içeren ve içermeyen kontrollu diyetler 4 hafta boyunca verilmiştir.Kurkumin+MCY diyeti ile indüklenmiş deneysel steatohepatitteki hepatit enflamasyonunun şiddetini hafifletmiştir.

  Leclercq A.,Farrell G.C.,Sempoux C.,Pen A.,HorsmansY., 'Curcumin inhibits NF-kB actıvation and reducedthe severity of experimental steatohepatitis in mice ' Journal of Hepatology 2004, 41

   
 • Curcuma longa ekstresinin antienflamatuar ajanlara karşı potansiyel terapötik aktivitesi

 • inflamasyon

    Son yıllarda yapılan çalışmalarda antienflamatuar aktivitenin kurkuminden(diferuloilmetan) dolayı oluştuğu bilinmektedir.Enflamasyon süreçlerinin; nörodejeneratif,kardiyovasküler,pulmoner,otoimmün,metabolik ve neoplastik hastalıkları içeren çoğu kronik rahatsızlıklarda büyük rol oynadığı gösterilmiştir.

  Aggarwal,B.B.,Harikumar,K.B. Potential therapeutic effects of curcumin, the anti-inflamatory agent,The Internatıonal Journal of Biochemistry & Cell Biology ,2009 ,41;40-59

   
 • Kurkumin oksidatif stres önleyici etkisi

 •   Yaygın kullanılan bir baharat ve gıda boyası olan kurkuminin in vitro ve in vivo olarak antienflamatuar,antitümör ve güçlü antioksidan özellikler taşıdığı yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur. Yapılan bir çalışma kurkuminin vasculer endotelyal hücrelerdeki hem-oksijenaz 1 (HO-1) aktivitesini artırdığı ve oksidatif strese karşı hücre korunmasında önemli rolu olan HO-1 in güçlü bir indikleyicisi olduğunu göstermektedir.

  Motterlini R., Foresti R., Bassı R.,Green C., ' Free Radikal Biology & Medicine' 2000, vol 28 no 8

   
 • Kurkuminin sıçanlar üzerinde in vivo olarak galaktozemik katarakt üzerne etkilerinin araştırılması

 •   Yapılan çalışmalar, Curcuma longa' da bulunan kurkuminin,organ kültüründe 4-hidroksinonenal ile indüklenen lens opaklaşmasını azalttığını ortaya koymuştur.Osidatif stresle galaktozemik katarakt oluşum mekanizması arasında bir ilişki vardır.Gıda ile alınan kurkuminin,sıçanlarda in vivo olarak galaktozemik kataraktı azaltıp azaltmayacağı üzerine çalışma yapılmıştır. Kurkumin destekli galaktoz diyeti ile beslenen hayvanların lenslerinin sadece galaktoz alan gruba daha temiz olduğu görülmüştür.Galaktoz ile beslenen sıçanların lens epitelinde apoptosis (hücre ölümü) meydana gelirken kurkumin destekli galaktoz diyeti ile beslenen sıçanlarda ise apoptosis çok azalmıştır.

  Bu sonuçlar gıdalarla bile düşük miktarlarda kurkumin alımının sıçanlarda galaktozemik katarakt oluşumunu engellediği vede ayrıca bu çalışmalar kurkuminin lens epitel hücrelerinde galaktoz ile indüklenmiş apoptosis seviyelerini düşürebileceğini göstermiştir.

  Pandya U.,Chandra A., Awasthi S., ' Nutrition Research ' 2000, vol,20 no;4

   
 • İn vitro çalışmalarda curcuma longa ekstresinin sperm etkinleştirme çalışmaları

 •   74 infertil hasta sperm parametrelerine göre iki gruba ayrıldı.Birde normal kontrol grubu katıldı. Belirli dozlarda bu iki gruba curcuma ekstresi verildi,belirli aralıklarla spermler 37 derecede 30 dakika süreyle inkübe edildi. Sperm konsantrasyonu, motılıte, sınıflarda aktivite, progresif motılıte, normal morfoloji ve aglütinasyon değerlendirildi. Her iki tedavi grupları için sperm parametreleri kontrol grubuna göre çok daha iyi çıktı. Üremeye yardımcı tekniklerde farmasötik amaçlar için kulanılan curcuma longa ekstresinin standardizasyon için ideal olduğu söylenmiştir.

  Muhammad Baqir M.R., 'Journal of Medical Sciences '2011, VOL; 9

   
 • Antimicrobial aktivite türmeric (Etanollu ekstresi)

 •   Curcuma longa bitki özlerinin etanollu ekstresiantimicrobial mikroorganizmalara karşı değerlendirildi. Eschericha coli,Staphylococcus aureus,Sacharomyces ugruna , Aspergillus oryzae ve Fungi eukaryotes bakteri ve mantarları üzerinde zerdeçal özü yüksek antimikrobial ve antifungal aktiviteye sahip olduğu açıklanmıştır.

  Falco,AS.,Martinez,WJ.,Revista Venezolana de cienciay tecnologia de Alimentos 2(1) Valencia asociacion RVCTA, 'Journal Article' 2011 ,85-93

   
 • Curcuma longa 3 farklı yumru üzerinden diyabetlilerde antimicrobial aktivite, (İYE)

 •   Değişik solventlerle hazırlanmış c. longa ekstresi 37 derecede 24 saat boyunca inkübe edilmiş ve diabetic patojenler üzerinde özellikle idrar yolu enfeksiyonu oluşturan bakteriler üzerinde antibiyotik gibi davranarak antimicrobial aktivite göstermiştir.

  Saleem, Mehvish.,Daniel,Betty.,Murli,K., 'İnternational Journal of Pharmacy,Phanma Ceutical Sciences ' oct.2011 Vol;3 Issue 4

   
 • Kurkuminin farklı sıçan organları üzerindeki deneylerde sodyum arsenitin yol açtığı oksidatif hasarı ve lipit peroksidasyonunu iyikleştirme etkisi

 •   Kurkumin değişik sıçan organlarında sodyum arsenit kaynaklı oksidatif hasar ve lipid peroksidasyonu düzeltici etkisi araştırılmıştır.

  Hayvanlar dört gruba ayrılmış ve ilk grup kontrol grubu olarak kullanılmıştır. 2.,3. ve 4. gruplara sırası ile oral olarak 30 gün boyunca kurkumin (15 mg/kg), sodyum arsenit ( 5 mg/kg) ve sodyum arsenitle birlikte kurkumin verilmiştir. Sonuçta sodyum arsenitin tek başına plazma,karaciğer,böbrek,akciğer,testisler ve beyinde tiyobarbütirk asit-reaktif maddelerini (TBARM) artırdığı görülmüştür.Plazma ve dokulardaki sülfidril gruplarının içeriği (SH grubları) ve glutatyon-S-transferaz,süperoksit dismutaz ve katalaz (antıoksidan enzimler) aktiviteleri kontrol gruplarına kıyasla belirgin derecede azalmıştır.Kurkumin ile tek başına tedavi TBARM seviyelerini azaltırken SH - gruplarının seviyeleri ve antioksidan enzimlerin aktiviteleri ise artmıştır. Sodyum arsenitle birlikte kurkumin verilen grupta TBARM seviyeleri azalmış ve SH - gruplarının düzeyleri ile antıoksidan enzimlerin aktiviteleride az miktarda düşmüştür.

  Sonuçlar kontrol grubuna kıyasla , sodyum arsenitle muamelenin vücut ağırlığını azalttığını ve karaciğer ağırlığını artırdığını göstermiştir. sodyum arsenitle birlikte verilen kurkuminin bile onun toksik etkilerini azalttmıştır.

  El-Demerdash F.M.,Yousef M.,Radwan,F.M.E., ' Food andChemical Toxicology ' 2009, 47; 249-254

   
 • Sıçanlarda Kadmiyuma bağlı olarak oluşan karaciğer oksidatif hasarı ve lipid peroksidasyonuna kurkuminin etkisinin araştırılması

 • Oral yolla kurkumin ön tedavinin (günde 50 mg/kg ve 3 günlük tedavi uygulanmıştır) akut hayvan deneylerinde karaciğer oksidatif hasarında ve kadmiyum (cd) klorür uygulamasının (0.025 mmol/kg sıçanlara ve 0.03 mmol/kg farelere, s.c., son kurkumin uygulamasından 1 saat sonra ) etkileri araştırılmıştır. Sıçanlarda Cd ile indüklenen lipid peroksidasyonu seviyesi belirgin bir şekilde kurkumin ön tedavisi ile düşürülmüştür.Farelerde de Cd ile indüklenen lipid peroksidasyonu ,kurkumin tedavisi ile ortadan kalkmıştır.

  Eybl V., Kotyzova D., Bludovska M., ' Toxicology letters ' 2004, 151; 79-85

   
 • Reaktif oksijen türevlerinin neden olduğu indometazin ile indüklenen gastrik ülser oluşumu ve bunun üzerine kurkuminin gastroprotektif etkisinin araştırılması

 •   Kurkumin doza bağlı olarak indometazin ile indüklenen gastrik lezyonları bloke etmekte ve 25 mg:/kg dozda %82 koruma sağlamaktadır. Reaktif oksijen türevlerinin neden olduğu indometazin ile indüklenmiş oksidatif hasarın kurkumin tarafından önlendiği görülmüştür. Kurkumin konsantrasyona bağlı olarak peroksidazı önlemiş, peroksidazın uygun substratı olan oksidasyon için gerkli H2O2 yi tüketir, böylece indometazin oksidasyonunu bloke eder.Kurkuminin indometazin ile peroksidaz inaktivasyonunu önleyerek H2O2 VE TÜREVLERİNİ UZAKLAŞTIRARAK GASTRİK HASARI ÖNLEDİĞİ AÇIKLANMIŞTIR.

  Chattopadhyay I., Bandyopadhyay U.,Bıswas K.,Maıty P.,Banerjee R.K., ' Free Radical Bology & Medicine ' 2006 ,40; 1397-1408