Kolorektal Kanserler

dr. ünal vural
Op. Dr. Ünal VURAL
Genel Cerrahi Uzmanı
 
ZERDEÇAL MUCİZESİ
Zerdeçalın klasik olarak bilinen iyileştirici özellikleri, mide salgısı, bağırsak hareketleri ve safra asitlerinin karaciğerde yapımını artırıcı ve ağrı giderici etkileridir. Yapılan yeni bilimsel araştırmalar ile bahsedilen klasik iyileştirici nitelikleri yanında curcuminin özellikle bazı yaygın kanser türlerine karşı önemli tıbbi etkileri olduğu kanıtlanmıştır. Devamı...
 
KOLOREKTAL KANSERLER
Curcumin, yüzyıllardan beri geleneksel Hint tıbbında anti-inflamatuar ve antikanserojenik özellikleri dolayısıyla kullanılmaktadır. Bir çok araştırmacı grup tarafından curcuminin aralarında kolorektal kanserler başta olmak üzere bulunduğu çeşitli kanser türlerinde iyi ve güvenilir bir tedavi edici madde olabileceği konusunda parlak gelecekler vaat eden araştırmalar yapılmıştır. Devamı...
 


KOLOREKTAL KANSERLER VE CURCUMİN'İN ANTİ-KANSEROJENİK ÖZELLİKLERİ

Curcumin, yüzyıllardan beri geleneksel hint tıbbında anti-inflamatuar ve antikanserojenik özellikleri nedeni ile kullanılmaktadır. Bir çok araştırmacı grup tarafından curcuminin aralarında kolorektal kanserleri bulunduğu çeşitli kanser türlerinde iyi ve güvenilir bir tedavi edici madde olabileceği konusunda gelecek vaat eden araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalar hücre kültürleri, deney hayvanları ve insanlar üzerinde sürdürülmüştür. Yeni ve derinlemesine araştırmalar, curcuminin anti-karsinojenik özelliklerinin olası çoklu (multipl) moleküler hedeflere olan etkileri ile ortaya çıktığını göstermiştir. Bu hedef oluşumlardan biri, KB hücrelerinin aktive olmuş şekilleri, diğeri ise aktivatör protein 1, yani [ AP-1 ] dir. Protein yapısındaki bu ikili, hücrelerdeki önemli transkripsiyon (genetik yazılım) faktörleridir. Bu maddeler, hücre çoğalmasını, hücrelerin immün cevabını, hücre farklılaşmalarını ve programlanmış (fizyolojik) hücre ölümü (apoptosis) olaylarını kontrol ve regüle ederler ve bahsedildiği gibi curcuminin hedefi içindedirler. Curcumin'in bunun dışında kanser gelişiminde (carcinogenesis) rol oynayan cyclooxygenase-2, metallopeptidaz'lar 2 ve 9, tümör necrosis factor ( TNF ) gibi bir çok kompleks hücre içi moleküler faaliyetleri olumlu yönde etkilediği ve regüle ettiği anlaşılmıştır.

CURCUMİNİN KANSERDEKİ POTANSİYEL ETKİSİ

Kanser oluşumu (karsinogenez) çok karmaşık işlemler zinciri ve süreç olmakla birlikte ana hatları ile üç fazda gelişmektedir. Bunlar; başlangıç, yükselme (artış) ve ilerleme dönemleridir. Bu birbiri ile çok yakın alakalı olan süreçler, normal bir hücrenin kanser hücresine transforme olması ( iniatiated cell) – (initiasyon fazı) bu hücreden öncü kanser hücresine geçiş preneoplastik hücre (promotion fazı) ve kanser hücresi oluşumu -neoplastik hücre (progresyon fazı) şeklinde gelişir. Curcuminin bu süreçlerde belirli bölümlere etki ettiği araştırmalar sonucu anlaşılmıştır. Kanser oluşumunda iltihabi olgunun her üç fazda da rolü bulunmaktadır. Kanser, vücutta oksijenasyon sonucu oluşan serbest radikal-antioksidan dengesinin serbest radikaller lehine bozulduğu oksidatif stres ve kronik iltihap olgusunun birlikte olduğu belirli bir zaman aralığı aşımında ortaya çıkar. İltihap, kanser olgusunun başlangıcında olduğu gibi, transforme olmuş ilk kanser hücrelerinde çoğalma sinyallerini de iletir. İltihabi olayın tümörü başlatması ve bunu izleyen malign gelişmeler araştırılmış ve inflamasyon nedeni ile lökositlerin salgıladığı sitokinlerin, anjiogenik faktörlerin ve metallopeptidazların (mmp-9) kanser damarlanması, kanserli hücre çoğalması ve doku içi ve metastatik yayılımlarda destek rolü oynadıkları saptanmıştır. Bu detaylar iltihabın kanserin bahsi geçen üçlü gelişme fazında rol aldığını göstermektedir. Bunun yeterli kanıtı olarak da kanser dokusunda inflamasyon aracısı (medyatör) olarak rol alan aktivasyona uğramış NF KB ( Nuclear Factor Kappa B) isimli transkripsiyon faktörlerinin bulunmasıdır.

Kanser dokusu içinde aktivasyona uğramış NF KB, bahsi geçen asli görevlerinden olan hücre büyümesi ve gelişmesi işlevini, malign doku içinde de sürdürdüğü gibi, anti-kanser ilaçlara ve radyoterapiye direnç gelişmesi yönünde de icra eder. Bu nedenle kanser tedavisinde NF KB tartışmasız bir hedef haline gelmiştir [27]. Curcuminin kanser tedavisindeki önemli rolü, NF KB yi, etkili biçimde bastırıcı (inhibe edici) özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Bu işlem, çok karmaşık yollardan hücre içi moleküler düzeyde meydana gelmektedir.

Ayrıca sporadik kolon kanserleri ve adenomlarında cyclooxygenase enzimi (COX-2) yüksek oranlarda salgılanmakta olup COX-2, prostaglandin yapımında katalizör rol oynar. Bu maddenin fazla yapılımı, iltihabi olayları başlatır ve vücutta ağrılara ve kansere yol açabilen iltihabi gelişmelere sebep olur. COX-2 katalizörü, kanser dokusunda yoğun olarak bulunur ve kanser dokusunun gelişimini destekler. Bu nedenle, bu hastalarda COX-2 spesifik baskılayıcıları celebrex (celecoxib) ilave tedavi olarak verilmiş, ancak ciddi yan etkileri (sindirim sist. kanamaları, böbrek hasarı ) nedeni ile problemler yaşanmıştır. Curcuminin celecoxib yerine konabilecek toksisitesi ve yan etkileri olmayan mükemmel bir (COX-2) inhibitörü olduğu, kolon kanseri ve ailevi poliposiste yüksek koruyucu ve tedavi edici etkileri bulunduğu anlaşılmıştır. [46, 47, 52]

Kolon kanserlerinin özellikle batılı ülkelerde tüm kanser türleri arasında ön sıralarda bulunması, kanser araştırmacılarının dikkatini çekmektedir. Bu nedenle bitkisel, kimyasal korunma ve tedavi yöntemleri nin geliştirilmesi ve önemli bir çok moleküler ve hücresel yolakların (pathway) araştırılması öncelikli olarak ele alınmaktadır.

Bitkisel korunma ve tedavi araştırmalarında curcimin, çok yönlü etkileri ile ön planda olup, insan deneylerinde anlamlı antikanserojen etkiye sahip olduğu ve 8000mg 'a kadar olan dozların insan vücudunda iyi tolere edildiği gözlenmiştir. Kan serumunda ölçülebilen curcumin değerleri araştırılmış ve hastalara 3grupta günde 450, 1800 ve 3600mg curcumin verilmiş ve ölçülebilen serum değerleri günde 3600mg curcumin verilen grupta tespit edilmiştir. Standardize değerlerin bulunması için ayrıntılı çalışmalar gerekmekle birlikte ölçülen dozlardaki koruyucu ve tedavi edici etkiler, kolon kanserinde alınan sonuçlar, heyecan verici ve gelecek vaat eder niteliktedir.

Curcumin (zerdeçal), Hindistan ve çevresindeki bölgelerde Latince adı curcuma longa olan bitkinin toprak altı yumrularından elde edilen ve bölgesel yemeklerde yoğun olarak baharat olarak kullanılan bir üründür. Zerdeçalın ağrı ve iltihap giderici-geriletici etkileri nedeni ile kullanılması, yani bu etkilerinin bilinmesi ise M.Ö. 2000 yıllarına dayanır. Zerdeçal bileşenleri curcuminoidler diye bilinen curcumin, demethoxycurcumin ve bisdemethoxycurcumindir. Bu karışımın yetiştiği bölgeye ve türüne göre değişmekle birlikte orijinal rengi canlı sarı-portakal rengidir [7]. Yapılan yeni akademik araştırmalar ışığında sonuç ve özet olarak curcumin anti-inflamatuar, anti-mutajenik ve anti kanser bir molekül olarak potansiyel bir kullanım alanına sahiptir. Bunun yanında antioksidan ve programlanmış hücre ölümünü (apoptosis) başlatıcı ve düzenleyici etkileriyle de öne çıkmaktadır.

[1] T.J. Thomas1, Sripriya Venkiteswavan1,Thresia Thomas1,Ping Ar Yang2 and Hui-chen Hsu2 1 Umdnj-Robert Wood Johnson Medical School,New Bruncwick,NJ 2 Universty of Alabama at Birmingham,Birmingham ,AL

[2] Li Lİn 1,4 , Brian Hutzen1,2 , Mingxin Zuo1 , Sarah Ball1,2, Stephanie Deangelis1 , Elizabeth Foust1,Bulbul Pandit3, Michael A. İnhat5, Satyendra S Shoney5, Samuel Kulp3, Pui-Kai Li3, Chenglong Li3,James Fuchs3 and Jiayuh Lin1,2 Authors Affiliations : 1Department of Pediatrics,2Molecular,Cellular and Developmental Biology Program ,and 3Division of Medicinal Chemistry and Pharmacognosy,College of Pharmacy,The Ohio State University,,Colombus,Ohio; 4Department of İnternal Medicine , Tongji Hospital , Tongji Medical College,Huazhong University of Science and Technology,Wuhan,China ;and 5Department of Cell Biology,University of Oklahoma Health Sciences Center ,Oklahoma City, Oklahoma

[3] Hadi et al: Putative mechanism of anticancer and apoptosis-inducing properties of plant deviced polyphenolic compounds IUBMB Life Sep ;50(3):167-71(2000) PMID 11142343

[4] Surh : Molecular mechanisms of chemopreventive effects of selected dietary and medicinal phenolic substances, Mutat Res. July 16 ;428(1-2):305-27(1999) PMID 10518003

[5] Surh et al : Molecular mechanisms underlying chemopreventive activities of anti-inflammatory phytochemicals:down-regulation of COX-2 and İNOS through suppression of NF-kappa B activation Mutat Res. Sep 1;80-481:243-68(2001) PMID 11506818

[6] Kawamori et al. : Chemopreventive effect of curcamin, a naturally occuring anti-inflammatory agent during the promotion / progression stages of colon cancer . Cancer Res. Feb 1;59(3):597-601 (1999) PMI 11506818

[7] Tsai MF, Wang CC, Chang GC, et al.A new tumor suppressor Dnaj-like heat shock protein HLJI and survival of patients with non-small cell lung carcinoma. J Natl Cancer Inst. 2006;98:825-38.

[8] Albini A, Pfeffer U, A new tumor suppressor gene: invasion,metastasis and angiogenesis as potential key targets. J Natl Cancer Inst. 2006;98:825-38.